Skrotpriser Rostfritt stål – Sälj din skrot snabbt  2024

Priset för försäljning av rostfritt stålavfall varierar beroende på flera nyckelfaktorer. Detta inkluderar kvaliteten och renheten hos materialet, den aktuella situationen på metallmarknaden, mängden och platsen för avfallet, samt transport- och bearbetningskostnaderna. Titta på det dagliga priset för skrot av rostfritt stål längre ner i texten.

Stor hög av varierande rostfritt stål skrot redo för återvinning.

Vad är skrotpriset på rostfritt stål?

Ett riktpris för Rostfritt stål är 10-25 SEK/kg. I tabellen har vi listat typer av järnmaterial som vi köper samt priserna för var och en av dem.

Vem köper rostfritt stål?

Sälj Rostfritt Online!


Vad ingår i rostfritt stål?

Rostfritt stål är en legering av järn, krom, nickel och andra element. De grundläggande beståndsdelarna i rostfritt stål är järn (Fe), krom (Cr) och nickel (Ni). Krom är en nyckelingrediens som ger rostfritt stål dess korrosionsbeständighet. När krom exponeras för syre bildar det ett tunt skikt av oxid på stålets yta, kallat „passivt skikt“, som skyddar metallen från ytterligare oxidation. Dessutom tillsätts nickel för att öka styrkan och korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål. Beroende på specifika behov kan rostfritt stål också innehålla andra legeringselement som molybden, koppar eller titan, som kan förbättra vissa egenskaper hos materialet, som motståndskraft mot höga temperaturer eller surhet. Med tanke på dess mångsidiga egenskaper används rostfritt stål brett inom olika branscher, inklusive livsmedelsproduktion, medicin, kemisk industri, byggindustrin och många andra.

Aktuella priser för andra metallskrot!

Priserna för andra typer av metallskrot beror på metaltypen och de aktuella marknadstrenderna, vilket kan leda till betydande variationer. Oavsett om du är engagerad i personliga eller affärsmässiga återvinningsprojekt, tillhandahåller vår plattform relevanta prisuppgifter för att hjälpa dig att planera och använda dina resurser mer effektivt. Upptäck hur mycket din metall är värd idag!

Hitta rostfritt stål i din omgivning

Rostfritt stål kan hittas på olika platser i din omgivning:

 • Köksredskap: Grytor, knivar, skedar och gafflar är ofta tillverkade av rostfritt stål.
 • Diskbänkar: De flesta moderna diskbänkar är tillverkade av rostfritt stål.
 • Vattenkokare: Interna komponenter i vattenkokare är ofta gjorda av rostfritt stål.
 • Möbeldelar: Metalliska delar av möbler, som bord eller stolben, kan vara gjorda av rostfritt stål.
 • Verktyg: Vissa verktyg, som skruvmejslar, nycklar eller skiftnycklar, kan vara tillverkade av rostfritt stål.
 • Metallkonstruktioner: Delar av metallkonstruktioner, som staket, räcken eller metallplåtar, kan vara gjorda av rostfritt stål.
 • Metallkonstruktioner: Delar av metallkonstruktioner, som staket, räcken eller metallplåtar, kan vara gjorda av rostfritt stål.
 • Bilkomponenter: Vissa delar av bilar, som avgasrör eller motorförsäljningar, kan vara gjorda av rostfritt stål.

När du hittar rostfritt stål i din omgivning, kontakta oss för att sälja ditt avfall och tjäna extra inkomst. Vårt företag erbjuder dig en pålitlig service och rättvisa priser för ditt metallavfall. Tillsammans kan vi bidra till hållbar återvinning och skydda miljön.

Återvinning av rostfritt stål är avgörande för att bevara miljön.

Rostfritt stål är ett mycket viktigt material inom många industrier på grund av dess korrosionsbeständighet, hållbarhet och estetiska utseende. Men betydelsen av återvinning av rostfritt stål sträcker sig bortom dess praktiska användning, eftersom det leder till många ekologiska och ekonomiska fördelar.

 • För det första minskar återvinningen av rostfritt stål behovet av exploatering av naturresurser. Processen att producera nytt stål kräver stora mängder energi och resurser, inklusive järnmalmer, krom, nickel och andra legeringar. Återvinning möjliggör återanvändning av befintligt material, vilket minskar behovet av ny utvinning av resurser och sparar energi.
 • För det andra har återvinning av rostfritt stål en betydande miljöpåverkan. Produktionsprocesserna för stål kan vara mycket skadliga för miljön, inklusive utsläpp av skadliga gaser och förorening av vatten. Återvinning kräver mindre energi och genererar mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med produktionen av nytt stål. Dessutom minskar återvinningen mängden avfall som hamnar på soptippar, vilket minskar den negativa miljöpåverkan.
 • För det tredje har återvinning av rostfritt stål ekonomiska fördelar. Återvinning möjliggör återanvändning av material och genererar extra intäkter genom försäljning av återvunnet stål. Återvinningsindustrin skapar också arbetstillfällen och främjar ekonomisk tillväxt genom handel med återvunna material.

Sammanfattningsvis är återvinning av rostfritt stål ett avgörande steg för att bevara resurser, skydda miljön och stödja hållbar utveckling. Vi uppmanar alla att aktivt delta i återvinningsprocessen för att tillsammans bidra till en bättre framtid för vår planet.